Regulamin konkursu z Dziennikiem 29

ElementEventyLeave a Comment

I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu urządzanego pod nazwą „Konkurs z Dziennikiem 29”. 2. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem portalu społecznościowego pod adresem www.facebook.com oraz w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć … Read More